Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er en forsikring, der giver ret til erstatning ved varig medicinsk invaliditet eller død. Skaden skal være opstået ved et ulykkestilfælde i forsikringsperioden.

Skader, som først viser sig efter forsikringsperioden er stoppet, men som er sket i forsikringsperioden, bliver således også dækket. Erstatningen kan komme til udbetaling, når tilstanden er stationær. Det vil sige når den efter et lægeligt skøn ikke forventes at blive bedre.

Ulykkesforsikringen kan altid udvides, så den også dækker erhvervsevnetab, tandskader samt udgifter til lægelig behandling. Man vælger selv om forsikringen kun skal dække i fritiden eller både i arbejds- og fritid.

Forsikringen dækker ikke, hvis ulykken er fremkaldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, så det er en god idé at læse forsikringsbetingelserne godt igennem inden man beslutter sig. Erstatning for mén er 100%skattefri.

Præmien for en ulykkesforsikring afhænger af flere ting. De 3 første ting som den afhænger af, er den forsikredes helbred, alder og køn. Derefter ses der ofte på hvilke fritidsaktiviteter man har, da det er farligere at hoppe i faldskærm end at spille kort.

En ulykkesforsikring kan være personlig eller gælde for hele familien alt efter ens behov.